Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett

Bodymarkers

Denne FAQ-en gir deg en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om Bodymarkers, våre produkter og hvordan de fungerer.

Denne FAQ-en gir deg en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om Bodymarkers, våre produkter og hvordan de fungerer.

Det er kun du som har tatt og innsendt prøven som har tilgang til koden og som derved kan lese av analyseresultatet. Hverken Bodymarkers eller noen andre har tilgang til denne. Dersom du har mistet koden, kan du dessverre ikke finne tilbake til prøven og du må ta en ny prøve.

En biomarkør er et målbart stoff i kroppen som kan gi biologisk informasjon. Det finnes mange hundre biomarkører og disse kan gi viktig informasjon om helsetilstanden. Eksempler på biomarkører er HbA1c (måler langtids blodglukose) og 25hydroksy-vitamin D (måler vitamin D status).

Alle våre innsendte prøver analyseres av det anerkjente laboratoriet Vitas AS i Forskningsparken, Oslo.

Her kan du lese mer om teknologien og Vitas.

Analyselaboratoriet Vitas AS bruker de mest avanserte metodene til å analysere prøvene, og har lang erfaring med streng kvalitetskontroll og rapportering i samsvar med internasjonale standarder.

 

De innsendte prøvene analyseres på tilsvarende måte som ved andre medisinske laboratorier. Prøvesvaret er like sikkert som en prøve tatt på legekontoret med streng kvalitetskontroll og rapportering i samsvar med internasjonale standarder.

 

  • Brukerveiledning på norsk, svensk, finsk og engelsk
  • Blodkortholder og blodprøvekort
  • Prosedyrepakke (steril)
  • Aluminiumspose med tørkemiddel
  • Forhåndsfrankert returkonvolutt (x2)

Du finner resultatet av analysen på bodymarkers.com innen 10 arbeidsdager.

Et referanseområde («normalområde») representerer 95 % av analysesvar fra en gruppe friske individer med et avvik på + 2 standard avvik. Dersom man er innenfor referanseområdet, kan man fremdeles ha verdier for f.eks. kolesterol i blodet, som gir økt risiko for å få et infarkt. På den annen side er verdier utenfor referanseområdet ikke nødvendigvis ugunstige, men man bør følge opp med nye analyser.

 

Produktene leveres via Posten/Bring til ditt nærmeste utleveringssted.

Vi sender til hele Norge.

  • Standard frakt 29,-
  • Ordre over 599,- gir fri frakt
  • Innsending av prøvematerialet til laboratoriet er inkludert i analysen (ferdig frankert konvolutt følger med test kit)

Skade meldes umiddelbart til oss. Spar alltid på originalforpakningen, og ta bilder av skaden.