Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett

Ord og uttrykk

Hjemmetest

Hjemmetest og selvtest benyttes om hverandre og betyr at brukeren kan ta en prøve og få den analysert på stedet uten noe krav om spesiell kunnskap. Gravidtest er et eksempel.

Blodprøve

Blodprøve er selve blodet eller deler av blodet (plasma/serum) tatt fra en person.

DBS

DBS = dried blod spot = tørr blodflekk; oftest på et spesielt filterpapir. En flekk tilsvarer ca. 50 mikroliter blod og er 5 % av 1 milliliter.

Plasma

Plama er den strågule væsken som er igjen etter at blodcellene er fjernet fra en blodprøve.

Serum

Serum er væsken som er igjen etter at blodcellene og fibrin er fjernet fra en koagulert blodprøve.

Blodanalyse

Blodanalyse betegner prosessen med å gjøre den kjemiske målingen.

Analysesvar

Analysesvar og prøvesvar benyttes om hverandre og angir svaret på en aktuell analyse.

Analysemetoder

Analysemetoder er ulike måter å analysere på biomarkører. Eksempel: a) Kromatografi benyttes til å skille stoffer fra hverandre med ulik størrelse eller løselighet. b) ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay; basert på antistoff som er spesifikt for et spesielt stoff.

Biomarkør

Biomarkør kan ved analyse fortelle om fremtidige, nåværende eller tidligere helsetilstand. Eksempel: 25hydroksi vitamin D er en god biomarkør for vitamin D-status i kroppen.

Signifikant sannsynslighet

Signifikant benyttes ofte om sannsynligheten for at en verdi er forskjellig fra en annen med mer enn 95 % sannsynlighet.

Referanseverdi

Referanseverdien angir området mellom nedre og øvre grense kutter ut de laveste og høyeste 2,5 % av verdiene. Referanseområdet ligger mellom 2,5 og 97,5 percentilen og sier ikke noe om hva som er tegn på sykdom, bare om hvor vanlig et gitt svar er.

Biomarkør

Biomarkør er et stoff som kan måles og fortelle noe om helsen din (bio = liv; markør = merkelapp)

  • Biomarkører finnes i vev og vevsvæsker som blod, spytt, tårevæske, urin og avføring
  • Det er hundrevis av biomarkører for næringsstoffer, giftstoffer, rusmidler, stoffskifteprodukter og signalstoffer som kroppen lager

Test kit

Test kit = prøvesett. Et test kit inneholder alt utstyr, samt instruks, som skal til for å gjennomføre en hjemmetest.

Test Kit fra Bodymarkers

product-image

Vitamin D Test Kit

Mangel kan gi tretthet, smerter i muskler og ledd, svekke beinvev og muskulatur i kroppen, samt føre til økt risiko for benskjørhet. Hvordan er nivået ditt?

NOK 599,- Kjøp
product-image

Blood Sugar Test Kit

Visste du at over 14.000 personer i Norge får diabetes type 2 hver år? Måling av HbA1c er et viktig verktøy for diagnostisering, utredning og behandling av diabetes.

NOK 599,- Kjøp

Toppbilde: Freepik