Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett

Kan vi bli ennå friskere i Norge?

På den ene siden har vi i de siste 150 årene hatt en gjennomsnittlig økning i forventet levealder på ca. 2,5 måneder årlig som har holdt seg helt opp til nylig (Figur 1).

Figur 1. Forventet levealder for kvinner og menn født i perioden 1953-2023 (https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode/statistikk/dode/artikler/forventa-levealder-som-for-pandemien).

Mange må vente

På den andre siden opplever mange at de ikke er i nærheten av å få skikkelig hjelp når de er syke, eller veiledning om hvordan de kan forebygge sykdom på en effektiv og pålitelig måte. Det finnes mange eksempler på at man blir oversett, feilbehandlet og havner i lange køer for å få hjelp som betyr mye for den enkeltes helse. Noe av problemet er mangel på personell som sykepleiere, leger, fysioterapeuter, psykologer og andre spesialister, i tillegg til mangel på penger for å finansiere helsevesenet.

Lite forebygging

Anslagsvis brukes bare noen få % av helseutgiftene til forebygging av sykdom. Til tross for at forebygging er mye billigere og mer effektivt enn behandling av allerede fullt utviklet sykdom. Dagens helsevesen er innrettet på å behandle sykdom og i liten grad forebygge sykdom mange år fremover. Det betyr at mange har diabetes og benskjørhet uten å vite om det; ved nokså enkle tiltak kan man forebygge disse sykdommene, men man må vite om sin egen situasjon.

Dette betyr altså at vi blir eldre enn alle tidligere generasjoner samtidig med at det er et stort potensial for å leve gode liv lengre og for å få bedre hjelp når vi virkelig trenger det.

Hvordan kan vi få det til uten å bruke store ressurser?

Svaret er innlysende enkelt: alle må ta mer ansvar for egen helse! De aller fleste vanlige sykdommer kan forebygges ved å ha gode levevaner. Hver enkelt må velge et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, bruke minst mulig rusmidler som alkohol og tobakk, bruke bilbelte og sykkelhjelm, passe på sine sosiale nettverk og være bevisst sitt verdisyn om at alle mennesker er like mye verdt, også jeg!

Det er i prinsippet enkelt, men i praksis vanskelig.

Praktiske løsninger

Når personlige utfordringer skal håndteres må personen selv gjøre det vesentlige av jobben fordi den må tilpasses personlige forhold for at man skal oppnå gode resultater. Kunnskap må til for å leve et sunt liv. Den enkelte må vite litt generelt om kropp, helse og levevaner i tillegg til at man må han noen objektive opplysninger om sin egen helse.

Vekt, blodtrykk, bevissthet om egne matvaner og fysisk aktivitet er viktig informasjon, i tillegg til blodverdier som HbA1c (langtidsblodsukker), vitamin D og kolesterol. Disse stoffene måles med avanserte metoder for å få pålitelige resultater.

Bodymarkers har utviklet en nettbasert løsning hvor man kan få kunnskap om kropp og helse i tillegg til at man ved enkel fingerprikking kan ta blodprøver som analyseres av et profesjonelt laboratorium (Vitas AS i Forskningsparken, Oslo). Disse svarene får man anonymt via BMs hjemmeside med grundig forklaring av hva resultatene betyr og hvordan man selv kan bedre egen helse.

Fordelene med Bodymarkers system er at man:

  • Tar sin egen fingerprikk blodprøve etter å ha fått tilsendt test kit i posten
  • Slipper å gå til fastlegen med lange ventelister, hvor det er vanskelig å parkere eller det er dårlig kollektiv tilbud
  • Får sine personlige verdier som kan følges over tid via internett
  • Får personlig tilpassede råd om hva man selv kan gjøre for å bedre egen helse
  • Får enkel og grundig innføring i aktuelle tema som kosthold, fysisk aktivitet, røyking, ulike sykdommer som diabetes og benskjørhet og helse
product-image

Blood Sugar Test Kit

Visste du at over 14.000 personer i Norge får diabetes type 2 hver år? Måling av HbA1c er et viktig verktøy for diagnostisering, utredning og behandling av diabetes.

NOK 599,- Kjøp
product-image

Vitamin D Test Kit

Mangel kan gi tretthet, smerter i muskler og ledd, svekke beinvev og muskulatur i kroppen, samt føre til økt risiko for benskjørhet. Hvordan er nivået ditt?

NOK 599,- Kjøp

Konklusjon

Vi kan bli ennå friskere og oppnå et bedre liv om vi lærer litt om kropp, helse og levevaner. Bodymarkers tilbyr en nettbasert løsning for å få kunnskap om egen kropp og hvordan man kan bedre egen helse uten å belaste helsevesenet som har mer enn nok å gjøre med å behandle allerede oppstått sykdom. Bare sett i gang!

Artikkelen er skrevet av C.A. Drevon*

*CAD er konsulent for Bodymarkers AS og medeier i analyselaboratoriet Vitas AS