Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett
Blodprøvekort fra Bodymarkers for å finne blodverdier. FOTO

Hva kan du lære av blodverdier?

Slike enkle blodprøver er forebyggende av sykdom i praksis, og gjør det mulig å velge basert på kunnskap om din egen tilstand.

Forebygging kan praktiseres på mange måter. Det viktigste er de grepene du gjør i det daglige, særlig om kosthold, røyking, bruk av rusmidler og fysisk aktivitet. Mange nyttige råd kan hele befolkningen følge, men i en god del tilfeller er det viktig å gjøre konkrete målinger av markører for helse i blodet. I blodet finnes det mange hundre næringsstoffer og stoffer som kroppen selv lager som gir viktig informasjon om din helse. Det fine er at mange av disse markørene (merkelappene) i blodet forteller noe om risiko for utvikling av fremtidig sykdom. Ved å justere levevanene dine kan sjansen for å leve et friskt liv økes betydelig. Denne typen markører brukes i helsevesenet hver dag, men mest til å behandle sykdom som allerede har oppstått.

 

Blodprøver fra Bodymarkers

Bodymarkers tilnærming er å benytte noen av de beste helsemarkørene for å forebygge eller kontrollere sykdom før det oppstår alvorlig sykdom. Dette er ikke prioritert av helsevesenet, men overlatt til den enkelte.

Blodprøver brukes i dag til å kartlegge helsetilstanden på en meget omfattende måte i forbindelse med at man er blitt syk. Bodymarkers vil altså benytte noe av den nye kunnskapen til å forebygge sykdom som benskjørhet, dårlig immunforsvar og diabetes ved en enkel blodprøve fra fingerprikking.

product-image

Blood Sugar Test Kit

Visste du at over 14.000 personer i Norge får diabetes type 2 hver år? Måling av HbA1c er et viktig verktøy for diagnostisering, utredning og behandling av diabetes.

NOK 599,- Kjøp
product-image

Vitamin D Test Kit

Mangel kan gi tretthet, smerter i muskler og ledd, svekke beinvev og muskulatur i kroppen, samt føre til økt risiko for benskjørhet. Hvordan er nivået ditt?

NOK 599,- Kjøp

Hvorfor ta blodprøver?

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan kroppen fungerer. Da vil du raskere reagere dersom noe ikke er «som det skal». Tydelige tegn kan være smerter, feber, svekket allmenntilstand, snue, avvikende vannlating eller forstoppelse. Dersom du selv ikke finner ut av hva som er galt, er det viktig å la en lege se (observere), kjenne (palpere), lytte (auskultere) og gjøre enkle funksjonstester (reflekser, pupiller, balanse, følelse eller syn). Dersom heller ikke dette fører frem, ligger det mye informasjon i å undersøke kroppsvæsker som blod og urin. Blodets sammensetning av celler og proteiner påvirkes nemlig av om du er syk eller frisk, og kan således gi viktig informasjon.

“Ved hjelp av en blodprøve kan du få informasjon om helsetilstanden din, som ellers ville vært vanskelig å avdekke før det hadde utviklet seg sykdom.”

C.A. Drevon

Blodets sammensetning

Ca. 85 % av blodet vårt er vann, fordelt mellom blodceller og plasma. Blodet er kroppens transportsystem for å kunne tilføre celler og vev de byggesteiner som trengs fra maten vi spiser, luften vi puster, og for å fjerne det vi ikke trenger (avfallsstoffer som CO2, urinstoff, etc.). Røde blodlegemer dominerer i antall, mens det er langt færre blodplater og hvite blodlegemer.

Det finnes bare én type røde blodlegemer, mens det finnes to hovedgrupper av hvite blodlegemer: med korn (granula) inne i cellene og uten korn. De første kalles granulocytter (nøytrofile, eosinofile og basofile), mens de uten korn kalles lymfocytter og monocytter.

Plasma utgjør ca. 55 % av blodvolumet, er strågult og inneholder foruten vann, store mengder proteiner som albumin og immunglobuliner, aminosyrer, lipoproteiner (proteiner som binder sammen store mengder fettstoffer, for eksempel kolesterol og fettsyrer), karbohydrater, vitaminer, mineraler og hormoner. Det er mange tusen ulike proteiner, fettstoffer, hormoner, og stoffskifteprodukter i plasma. I tillegg finnes det fremmedstoffer der, som kan komme inn via maten, det vi puster inn og som kan trenge gjennom huden.

 

Blodets bestanddeler og oppgaver

  • De røde blodlegemene transporterer oksygen (O2) og karbondioksid (CO2)
  • De hvite blodlegemene har mange oppgaver i forsvaret mot fremmede stoffer og for reparasjon av skadet vev
  • Blodplatene er viktige for å stanse blødninger og reparere skadet vev
  • Plasma inneholder det meste av næringsstoffer, hormoner og proteiner som lages for eksport i ulike vev, og avfallsstoffer som skal skilles ut i nyrene, gallen eller tarmen

Blodprøve – hva kan måles?

Svært mange viktige stoffer i blodet kan måles ved hjelp av avanserte instrumenter i et profesjonelt laboratorium. Man kan gjøre rutinemålinger av mange stoffer – en såkalt «skreening», hvor man sjekker om for eksempel 20 ulike stoffer i blodet er innen normalområdet (ofte brukes «referanseområdet»). På en slik «fisketur» kan man få en indikasjon på at noe er galt, uten at man nødvendigvis har noen konkrete mistanker på forhånd.

Dersom man skal gjøre et begrenset antall målinger, må man vite hva plagene dreier seg om. Nedenfor er det en oversikt over flere av de vanligste grunnene til å ta blodprøver.

 

Noen vanlige tilstander å avdekke gjennom blodanalyser:

 Blodprøver og referanseområder

Et referanseområde («normalområde») er utarbeidet på bakgrunn av verdier som representerer 95 % av en gruppe friske individer med et avvik på + 2 standard avvik. Dersom man ligger innenfor referanseområdet, kan man fremdeles ha verdier for kolesterol i blodet som gir økt risiko for å få et infarkt. På den annen side er verdier utenfor referanseområdet ikke nødvendigvis ugunstig, men man bør følge opp med nye undersøkelser.

Verdt å merke seg: Det er ofte store forskjeller mellom individer når vi måler blodverdier. Ved å gjøre flere målinger over tid, vil man se hvilke områder den enkelte verdi ligger i for hvert individ.

Konklusjon

Ved å kartlegge blodverdiene dine, kan du få et godt utgangspunkt for å vurdere om du er i risikosonen for visse tilstander og dermed bør justere livsstilen din. Du kan få svar på om du har vitamin- eller mineralmangel. En rekke sykdommer kan oppdages tidlig ved analyse av  blodprøver, før symptomene oppstår.