Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett
knoklene i kroppen vår. FOTO

Hvorfor er knoklene viktig?

Knoklene er viktige

Vi har drøyt 200 knokler i kroppen og de er viktige å holde kroppen oppe. Sykdommer i skjelettet er meget vanlige, gir store plager og mye sykefravær. En av tre kvinner og en av fem menn får benbrudd på grunn av benskjørhet i løpet av livet. I Norge er vi på verdenstoppen når det gjelder benskjørhet og antall hoftebrudd. Det er mange tiltak vi kan gjøre for å redusere benskjørhet.

 Struktur

Benvev består av osteoblaster som bygger opp benvev, og osteoklaster som bryter ned benvev. Ved økt fysisk belastning vil det være mest osteoblastene som forsterker, mens ved redusert belastning vil osteoklastene bryte ned mer enn osteoblastene bygger opp av benvev.

Selve det harde benvevet dannes ved at osteoblastene skiller ut proteiner som kollagen og osteokalsin. Disse proteinene har evnen til å danne nettverk og binde til seg krystaller av kalsium og fosfat og dermed danne de harde knoklene.

Knoklene danner skjelettet

Skjelettet holder kroppen oppe og er særlig viktig for å kunne utføre mye og hardt fysisk arbeid. De 206 knoklene vi har i kroppen bidrar bl.a. til at vi kan beskytte hjernen, gå oppreist, ha stor bevegelighet og få god oversikt over området rundt oss (Figur 1a). Knoklene utgjør 10-20 % av kroppsvekten. Leddbånd, sener og muskler holder knoklene sammen i leddene hvor det er brusk som glir mot brusk og gjør at bevegelsene kan bli jevne og smertefrie.

Mange av knoklene er avlange rørknokler i armer og ben, mens andre er flate og smeltet sammen som en boks slik skallen er.

 

Figur 1a. Modell av et skjelett med muskler på høyre side.  https://pixabay.com/no/illustrations/muskler-skjelett-halve-kroppen-2277447/.

Figur 1b. Normalt benvev til venstre og benskjørt vev til høyre (iStock/iStock. Lisens: Begrenset gjenbruk. https://sml.snl.no/beinskjørhet).

 

Benskjørhet

Ved benskjørhet blir mikrostrukturen svekket med mindre benmasse og mer «luft» slik at knokkelen lettere brekker ved traume (Figur 1b).

Ubalanse mellom de bendannende osteoblastene og de bennedbrytende osteoklastene kan føre benskjørhet og stor risiko for benbrudd. Osteoblaster kan utvikles til osteocytter som er celler som har liten byggende og nedbrytende effekt. Medikamentene tiblon, raloksifen,  bisfosfonater og kjønnshormonet østrogen hemmer osteoklastenes nedbrytende effekt på benvev, mens kortison stimulerer bennedbrytningen via osteoklaster. Vitamin D, kalsium og fosfat er viktig for å stimulere osteoblastene til å bygge benvev (https://sml.snl.no/beinskjørhet).

Vitamin D er viktig for at det skal skje normal mineralisering av benvevet. Svært mange har lave nivåer av vitamin D i blodet. Det er enkelt å måle vitamin D i blodet ved analyse av en bloddråpe på et filter papir. Ved lave verdier kan man øke inntaket av fet fisk, tran eller ta kosttilskudd og oppnå verdier som normaliserer vitamin D nivået og fører til bedre mineralisering av knoklene.

 

Konklusjon

Friske knokler er viktig for et godt liv. Et lårhalsbrudd i høy alder kan være livsfarlig fordi det lett fører til at man må ligge mye og får redusert bevegelighet. Fysisk aktivitet, fravær av røyking, lite alkohol, eksponering for sol, og sunt kosthold er viktig for et sterkt benvev.

 

Videre lesning

  • Holck P. Knoklene. Store medisinske leksikonhttps://sml.snl.no/knoklene
  • Randsborg P-H. Beinskjørhet. Store medisinske leksikon. (https://sml.snl.no/beinskjørhet).
  • Kanis et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporosis International, 2019, 30, 3-44

 

Artikkel skrevet av CA Drevon.