Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett

Rus og helse

Kjemisk rus

Tobakk

Den vanligste rusen i mange land er nok røyken, som inneholder det meget vanedannende nikotinet. Ved inhalering tar det bare sekunder før nikotinet når hjernen hvor det ofte gir en skjerpende og «høy» følelse. Særlig unge kan meget raskt bli avhengig av røyking, men det er stor individuell forskjell. I sigarettrøyk er det påvist 7000 ulike stoffer, hvorav minst 70 kan være kreftfremkallende. Røyking av en sigarett gir gjennomsnittlig en reduksjon i levealder på 15 minutter. I løpet av de siste 10-årene røyker mye færre enn tidligere – nå er det omtrent 8 prosent som røyker daglig i Norge, men det har vært en sterk økning i bruk av snus.

Alkohol

Omtrent 85 prosent av befolkningen over 15 år angir å ha brukt alkohol den siste måneden. Det betyr at alkohol er ett av de mest utbredte rusmidler som fins. Gjennomsnittlig årlig forbruk er på vel 8 liter ren sprit inkludert det som er importert. Dette tilsvarer drøyt 500 små flasker pils, med 4,5 %, i løpet av året.

Omtrent 15  prosent av befolkningen drikker ikke, mens på den andre ytterligheten er det noen som har ødeleggende høyt konsum på opp til en flaske sprit daglig. Tidligere har man diskutert om alkohol kan ha gunstig effekt på risikoen for å bli syk av f.eks. hjerte- og karsykdommer, men de nyeste anbefalingene er klare på at alkohol er ugunstig helsemessig.

Vold mot barn og kvinner, ulykker i trafikken, drukninger, forbrytelser og slåsskamper kunne reduseres kraftig om alkoholforbruket ble redusert. 600-900 akutte dødsfall skjer årlig i Norge med 20 000-30 000 tapte leveår, mens 500-800 dødsfall skyldes kronisk bruk av alkohol. I tillegg kommer flere tusen dødsfall som følge av psykososiale følger av alkoholbruk. Det er også ca. 150 000 ubehagelige og politikrevende hendelser årlig i Norge.

Narkotiske stoffer

De mest benyttede stoffene er cannabis (hasj), kokain, ecstasy/MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) og amfetamin. En av fire har prøvd cannabis i løpet av livet, mens rundt 5 prosent oppgir å ha brukt cannabis i løpet av siste 12 måneder.

Cannabis er mest brukt av unge mennesker. Heroin er også et meget vanedannende stoff som mange får en lykkefølelse av. Utenom den tiltrekkende rusopplevelsen er det en rekke skadevirkninger av narkotiske stoff som avhengighet, hallusinasjoner, kriminalitet og overdosedødsfall.

Piller

Hvis man tar medikamenter for å oppnå en rusvirkning eller for å få problemene på avstand, er det misbruk av medisin. De vanligste formene for legemiddelmisbruk omfatter morfinpreparater (smertestillende) og benzodiazepiner som brukes som angstdempende og sovemedisin. Man er avhengig når man har en uttalt trang til stoffene, når de inntar en vesentlig plass i hverdagen, eller når man får ubehagelige abstinenssymptomer når man slutter å bruke dem. Det finnes ikke gode tall på hvor mange som misbruker disse stoffene, men morfinpreparater forskrives på blå resept til ca. 20 000 og omtrent 250 000 bruker benzodiazepiner. En del av disse er misbrukere. Morfinpreparatene er meget dødelige ved høy dosering, mens benzodiazepinene er meget lite giftige.

 

Figur 1. Tobakk, alkohol og benzodiazepiner representanter for de vanligste rusmidlene. Foto: Jonn Leffmann via wikimedia.

 

Konklusjon

Kjemisk rus er åpenbart viktig for mange mennesker, men bruken har en høy pris helsemessig. Den enkeltes helse ville bedres betydelig om man kunne erstatte den kjemiske rusen med andre typer sterke opplevelser som kjærlighet, sex, fysisk aktivitet, musikkbegivenheter og oppnå mestring i studier og på jobb.

Videre lesning

  • Bakken A. Ungdata 2021: Nasjonale resultater (NOVA-rapport 8/21). Oslo: NOVA

 

Artikkelen er skrevet av CA Drevon.