Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett
Vitamin D piller på en tallerken. FOTO

Inntak og anbefalinger for vitamin D

Vitamin D finnes naturlig bare i noen få matvarer som fet fisk og tran. I tillegg kan soleksponering, særlig om sommeren, være viktig. I Norge og svært mange andre land er det begrenset inntak av vitamin D. Derfor har store deler av den friske befolkning har lavere nivåer av vitamin D i blodet enn det som er optimalt. Det er store individuelle variasjoner og ved å måle konsentrasjonen av 25OHvitD kan det fastslås om man trenger å øke nivåene i blodet.

 

Hva er vitamin D-status i befolkningen?

Både i Norge og andre land inntar og soleksponeres svært mange så lite at de har et lavt nivå av 25OHvitD i blodet. Store andeler av friske individer har for lave nivåer (omtrent halvparten har under 50 nmol/L), mens 2-20% hadde nivåer under 25 nmol/L. Dette betyr at det er viktig å måle nivået av 25OHvitD i blodet for å fastslå om man trenger tilskudd eller mer soleksponering.

Anbefalt inntak og nivå av vitamin D

Fordi det bare er noen få matvarer som feit fisk og tran som inneholder vitamin D i vesentlige mengder, er det mange som får i seg lite vitamin D, og derfor har lavt nivå av 25OHvitD i blodet. Vitamin D kan lagres i fettvev, og et stort fettvev gir ofte lave verdier av 25OHvitD i blodet. Anbefalt daglig inntak er på 10-20 ug, men dette bør justeres etter hva måling av 25OHvitD i blodet viser. Et optimalt nivå i blodet er på minst 50 nmol/L (20 ng/mL) med en variasjon opp til 125 nmol/L (50 ng/mL), som betraktes som øvre normalområde. Det vil altså si at om man med 10-20 ug tilskudd ikke kommer opp i minst 50 nmol/L, kan man øke dosen opp til 80 ug/dag under løpende kontroll av blodverdiene. Detaljerte opplysninger om ulike matvarers innhold av vitamin D finner man i matvaretabellen.

 

Vitamin D og toksisitet (giftighet)

Store doser vitamin D er giftig og kan føre til høyt nivå av kalsium i blodet, med risiko for nyrestein og utfelling av kalsium i nyrene (nefrokalsinose) og nyresvikt, med store individuelle forskjeller. Personer som regelmessig tar store doser av vitamin D, det vil si over 40 ug/dag, må derfor kontrolleres hver 3 måned med måling av serumkonsentrasjon av 25OHvitD. Barn er mer følsomme for overdose enn voksne.

Til tross for kunnskapen om mulige toksiske effekter av store doser vitamin D, er man i dag mindre engstelig for giftig effekt av store doser ved regelmessig kontroll av blodnivået.

Teste vitamin D-nivået?

product-image

Mangel kan gi tretthet, smerter i muskler og ledd, svekke beinvev og muskulatur i kroppen, samt føre til økt risiko for benskjørhet. Hvordan er nivået ditt?

NOK 599,- Kjøp
product-image

Videre lesing

  • Nasjonalt råd for ernæring. Vitamin D i Norge: behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? Rapport 11, 2018.
  • Pedersen JI. Vitamin D. Mat & Medisin 7. utgave. 2019. Redaktører Drevon CA & Blomhoff R. Cappelen-Damm. Side 192-201.
  • matvaretabellen.no.

 

Artikkel skrevet av CA Drevon.