Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett

Hva er vitamin D godt for?

Vitamin D er ett av de fire fettløselige vitaminene som er viktig for mange funksjoner i kroppen. Den mest kjente effekten av vitamin D er knyttet til knoklene. Mangel på vitamin D hos små barn fører til sykdommen rakitt eller engelsk syke på grunn av dårlig opptak av kalsium og fosfat fra tarmen. Det fører til at mineraliseringen av knoklene går dårlig, veksten hemmes, knoklene blir mye (hjulbeint) og misformet. Mangel på vitamin D hos voksne fører også til endringer i knoklene, som blir mykere og er mer utsatt for brudd enn friske knokler. Det er sannsynlig at lavt nivå av vitamin D i kroppen kan forklare den høye forekomsten av beinskjørhet og brudd hos eldre mennesker i Norge.

I tillegg vet vi at vitamin D er viktig for omsetningen av kalsium i muskel, hjerne, bukspyttkjertel og immunceller, og antakelig er viktig for disse vevenes funksjon. Ut fra hvilke gener som reguleres av vitamin D kan vi si at vitamin D er viktig for alle disse vevene og celletypene, men vi vet ikke sikkert hva som er det optimale nivået av vitamin D for å ha god helse.

Studier på vitamin D

Det er publisert mange studier som viser at risikoen for alvorlig infeksjon med covid-19 infeksjon er stor ved lave nivåer av 25hydroksy-vitaminD (25OHvitD) i blodet. Betydningen av vitamin D for forsvaret mot infeksjoner er funnet i mange studier særlig i forbindelse med covid-19, og de publiserte artiklene omfatter også intervensjon med vitamin D. Det vil si at man finner at tilskudd av vitamin D f. eks. fører til redusert sykelighet av:

Mange studier tyder på at vitamin D nivået er viktig helt fra barndommen og gjennom livet for å best mulig benvev og immunforsvar.

“Det er sannsynlig at lavt nivå av vitamin D i kroppen kan forklare den høye forekomsten av beinskjørhet og brudd hos eldre mennesker i Norge.”

C. A. Drevon

Hva analyseres i våre blodprøver?

Det beste målet på vitamin D status i kroppen får man ved å analysere nivået av 25OHvitD i blodet. Fordi nivået av 25OHvitD i blodet er naturlig meget lavt (normalt ca. 20 nanogram/mL) benyttes en meget følsom og avansert metode for å måle dette nivået i blodet.

product-image

Mangel kan gi tretthet, smerter i muskler og ledd, svekke beinvev og muskulatur i kroppen, samt føre til økt risiko for benskjørhet. Hvordan er nivået ditt?

NOK 599,- Kjøp
product-image

Hvordan får vi vitamin D?

Vitamin D finnes i fete fiskeprodukter som sild, laks, ørret, makrell, sardiner, ål og ansjos, i tillegg til tran og visse berikede matvarer. Dessuten dannes vitamin D i huden ved soleksponering. Fordi mange får lite sollys og spiser lite av matvarer med vitamin D, er det svært mange i ulike land med lav vitamin D-status, og de er dermed utsatt for å skade knoklene sine eller svekke sin evne til å forsvare seg mot infeksjoner.

 

Hvor mye vitamin D trenger du?

Anbefalt daglig inntak er 10-20 ug, men pga. Store individuelle forskjeller bør dette justeres ved måling av 25OHvitD i blodet. Vi tilstreber et nivå i blodet på minst 50 nmol/L (20 ng/mL) med en variasjon opp til 125 nmol/L (50 ng/mL), som betraktes som øvre normalområdet. Det vil altså si at om man med 10-20 ug tilskudd ikke kommer opp i minst 50 nmol/L, kan man øke dosen opp til 80 ug/dag under løpende kontroll av blodverdiene.

 

Videre lesing

  • Pedersen JI. Vitamin D. Mat & Medisin 7. utgave. 2019. Redaktører Drevon CA & Blomhoff R. Cappelen-Damm. Side 192-201.
  • Nasjonalt råd for ernæring. Vitamin D i Norge: behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? Rapport 11, 2018.
  • Mazziotti G et al. Vitamin D defciency, secondary hyperparathyroidism and respiratory insufciency in hospitalized patients with COVID‑19. J Endocrinol Invest. 2021, 44, 2285-93. doi: 10.1007/s40618-021-01535-2.
  • Vasheghani M et al. The relationship between serum 25‑hydroxyvitamin D levels and the severity of COVID‑19 disease and its mortality. Scient Rep 2021, 11:17594 doi.org/10.1038/s41598-021-97017-9
  • Labib JR et al. Vitamin D supplementation and improvement of pneumonic children at a tertiary pediatric hospital in Egypt. A randomized controlled trial. Medicine (Baltimore). 2021 Apr 2;100(13):e25011. doi: 10.1097/MD.0000000000025011.
  • Vashegani M et al. The relationship between serum 25‐hydroxyvitamin D levels
    and the severity of COVID‐19 disease and its mortality. Sci Rep11, 17594 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-97017-9
  • Sabico S et al. Effects of a 2-Week 5000 IU versus 1000 IU Vitamin D3 Supplementation on Recovery of Symptoms in Patients with Mild to Moderate Covid-19: A Randomized Clinical Trial. Nutrients 2021, 13, 2170. doi.org/10.3390/nu13072170
  • Harrison SE et al. Influence of Vitamin D Supplementation by Simulated Sunlight or Oral D3 on Respiratory Infection during Military Training. Med Sci Sports Exerc. 2021 Jul 1;53(7):1505-16. doi: 10.1249/MSS.0000000000002604.

 

Artikkel skrevet av CA Drevon.