Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett

Hvordan fungerer immunsystemet?

Immunsystemet – organisert beskyttelse

Det medfødte eller uspesifikke forsvaret består av huden og slimhinnene som barrierer mot omverdenen, og de hvite blodlegemene i blodet. Dette forsvaret er karakterisert ved å være raskt, uspesifikt og uten vesentlig evne til å tilpasse seg nye betingelser.

 

Figur 1.Viser et kutt i huden med invasjon av bakterier og hvite blodlegemer som kommer til for å drepe/ødelegge de fremmede inntrengere. Rødhet, smerte, varme og hevelse er de typiske trekk ved en rask reaksjon på vevsskade.
Det ervervede eller spesifikke forsvaret bygger hvert enkelte individ opp i forbindelse med gjennomgåtte infeksjoner med bakterier og virus. Hvite blodlegemer spiller en viktig rolle i utviklingen av antistoffer og celler mot bestemte sykdomsfremkallende mikrober eller stoffer. Dette systemet er langsomt, spesifikt og det har «hukommelse» som gjør at man kan være bedre tilpasset ved neste utfordring. Det er en viss overlapp mellom det medfødte og ervervede immunsystemet når det gjelder en del av de hvite blodlegemene.
“Det ervervede eller spesifikke forsvaret bygger hvert enkelte individ opp i forbindelse med gjennomgåtte infeksjoner med bakterier og virus.”

C.A. Drevon

Figur 2. Noen komponenter i forsvaret mot fremmede stoffer og skade ved infeksjoner.

Som ledd i det spesifikke immunforsvaret dannes det spesielle hvite blodlegemer som kan drepe mikrober direkte (kalles Tc) eller T-hjelper celler som skiller ut stoffer som tiltrekker andre celler og bidrar til å fjerne mikrober og fremmed materiale. En annen type hvite blodlegemer kalles B-celler og kan ved eksponering for et fremmed protein utvikles til plasmaceller som produserer antistoff: immunglobulin A, G og M.

Figur 3. Ved infeksjon med severe acute respiratory syndrome corona viurs-19 (SARS-CoV-19) vil kroppens spesifikke immunforsvar aktiveres og antistoff (IgM og IgG) vil dannes. Legg merke til at det tar mange dager før antistoffene når målbare nivåer i blodet.

Videre lesing

 

Artikkel skrevet av CA Drevon.