Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett

Vitamin D og hjernen

Bakgrunn

Hjernen er viktig for alt vi sanser, gjør, tenker, føler, opplever skaper og all viljestyrt fysisk aktivitet. Det er meget viktig at dette ganske lille organet, som utgjør ca. 2 prosent av kroppsvekten hos en voksen, har de best mulige forhold for å kunne fungere best mulig. Et sunt kosthold er en meget viktig måte å gi hjernen gode byggesteiner i form av et godt kosthold med alle de livsnødvendige (essensielle) næringsstoffene. Til tross for at alle de ca. 40 kjente essensielle næringsstoffene er viktige for hjernen så har de følgende stoffene vært i fokus for hjernens funksjon de siste 10-årene: essensielle fettsyrer – særlig omega-3, visse B-vitaminer, jod, jern og vitamin D,

 

Figur 1. Vitamin D et ett av næringsstoffene som er viktig for hjernen (Gombash et al. 2022).

Hjernens utvikling og vitamin D

Det finnes proteiner (vitamin D reseptor = VDR) i de fleste, om ikke alle, celler i hjernen som kan binde spesifikt den aktive formen av vitamin D (1,25(OH)2vitD) og påvirke mange prosesser i hjernen slik som celledød, celledeling, blod-hjerne-barriere og betennelsesreaksjoner. VDR er også tilstede i fosterlivet særlig i de områdene av hjernen som utvikler seg raskt.

Mangel på vitamin D under fosterlivet til rotter og mus har vist at en rekke av hjernens funksjoner svekkes slik som læringsevne, hukommelse og evnen til utforskning av nye omgivelser, og økt tendens til å få kramper, altså epilepsi. På grunn av at utviklingen av hjernen hos gnagere og mennesker har mange likhetstrekk er det overveiende sannsynlig at vitamin D også hos menneske er viktig både i forsterlivet og de første leveårene.

 

Demens og vitamin D

Demens er ofte kjennetegnet ved dårlig hukommelse, manglende evne til å orientere seg, svekket dømmekraft, problemer med logisk tenkning, endringer i humøret, forandring av personlighet og tap av initiativ og engasjement.

I en stor prospektiv studie fra Storbritannia har man fulgt mer enn 33 500 personer i alderen 37-73 år i 10.9 år gjennomsnittlig. Der fant man klare holdepunkter for at ved lave nivåer av 25OHvitD i blodet hos friske individer er det økt risiko for å utvikle demens over de neste 10-11 årene. Det synes å være en gevinst å øke nivået av 25OHvitD i blodet opp til 50 nmol/L, men ikke ut over dette nivået. Disse funnene støttes av en meta-analyse av 7 ulike prospektive studier der man følger friske personer i mange år med måling av 25OHvitD i blodet og diagnose av demens.

 

Multippel sklerose og vitamin D

Multippel sklerose er en kronisk autoimmun betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen. Betegnelsen kommer av at man finner mange områder i myelinet som omgir nervefibre som er sklerosert i form av såkalte plakk. Myelinet fungerer som isolasjon og gjør at de elektriske signalene mellom celler kan gå meget raskt under normale betingelser. Ved multippel sklerose er myelinet så skadet at impulsoverføringen er forstyrret og kan føre til tretthet (fatigue), lammelser, muskelkramper, synsforstyrrelser, smerter, depresjoner og forstyrrelser av blære-, tarm-, tale- og seksual-funksjoner.

Befolkningsstudier viser at økt inntak og høy konsentrasjon av 25OHvitD i blodet senker risikoen for å få MS senere i livet. De som allerede har fått MS vil også få mindre nye utbrudd av sykdommen om de har høye verdier av 25OHvitD i blodet sammenlignet med dem som har lave verdier.

Det finnes en kontrollert intervensjonsstudie med vitamin D som viser at pasienter med MS og lave verdier av 25OHvitD i blodet får mindre forandringer i hjernen som er typisk for MS.

 

Konklusjon

Det er meget sterke holdepunkter for ar vitamin D er viktig for hjernens utvikling tidlig i livet. Dessuten er det positive resultater av en rekke studier som tyder på at vitamin D kan ha en forebyggende og kanskje kurerende effekt i forhold til demens og multippel sklerose.

Videre lesing

  • Cui et al. Vitamin D and the brain: Genomic and non-genomic actions. Mol Cell Endocrinol 2017, 453, 131–43. https://doi.org/10.1016/j.mce.2017.05.035
  • https://www.lommelegen.no/nervesystemet/artikkel/hjernen/72123446
  • Gáll & Székely. Role of vitamin D in cognitive dysfunction: new molecular Cconcepts and discrepancies between animal and human findings. Nutrients 2021, 13, 3672. https://doi.org/10.3390/ nu13113672
  • Harms et al. Vitamin D and the brain. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab2011, 25, 657-69. doi: 10.1016/j.beem.2011.05.009
  • Navale et al. Vitamin D and brain health: an observational and Mendelian randomization study. Am J Clin Nutr 2022, 116, 531–40
  • Jayedi et al. Vitamin D status and risk of dementia and Alzheimer’s disease: A meta-analysis of dose-response. Nutr Neurosci.2019, 22, 750-9
  • Sintzel et al. Vitamin D and multiple sclerosis: a comprehensive review. Neurol Ther 2018, 7, 59–85
  • Bäcker-Koduah et al. Vitamin D and disease severity in multiple sclerosis – baseline data from the randomized controlled trial (EVIDIMS). Neurol 2020, 11:129. doi: 10.3389/fneur.2020.00129
  • Gombash et al. Vitamin D as a risk factor for multiple sclerosis: immunoregulatory or neuroprotective? Neurol 2022, 13:796933. doi: 10.3389/fneur.2022.796933

 

Artikkel skrevet av CA Drevon.