Skip to content
Enkel testing hjemme
Anerkjent laboratorium
Få svar på nett

Hva er koblingen mellom vitamin D og diabetes?

Studier knyttet til vitamin D og diabetes

Det har vært kjent fra flere typer studier at vitamin D kan øke syntese og utskillelse av insulin fra bukspyttkjertelen, og at personer med lave nivåer av 25OHvitD i blodet har mindre følsomhet for insulin (tegn på diabetes-lignende tilstand). Noen studier omtales nedenfor.

Celler og pankreas

Ved forsøk med isolerte celler eller øyer fra bukspyttkjertelen er det vist at 1,25(OH)2vitD (det aktive vitamin D) øker utskillelsen av insulin hos rotter. Det er også andre studier av eldre data som viser tilsvarende resultater.

Befolkningsstudier

Mange befolkningsstudier har vist at de som har høye verdier av 25OHvitD i blodet har redusert risiko med 23-34 % for å ha diabetes.

Intervensjonsstudier

Intervensjonsstudier er dyre, langvarige og krever mange deltakere for å få pålitelige resultater. D2d er en slik studie som inkluderte 2423 prediabetiske deltakere med 2.5 års oppfølging hvor man tok hensyn til nivået av 25OHvitD i blodet hos hver enkelt deltaker som fikk 100 ug vitamin D daglig eller placebo (uten virkestoff). Resultatet viste at økende konsentrasjon av 25OHvitD i blodet førte til en markert redusert risiko for å få diabetes i løpet av oppfølgingstiden. I motsetning til dette viktige funnet er den rekke studier som bare har gjort intervensjon med vitamin D uten å se på hvilke nivåer man får i blodet, hvor man ikke finner noen effekt av tilskudd med vitamin D.

Mendelsk analyse

Ved denne typen studier bruker man data fra befolkningsstudier kombinert med gendata. Da fant man i to studier at personer med genetisk høye nivåer av 25OHvitD i blodet hadde redusert risiko for å få diabetes.

Hva er konklusjonen?

Ulike typer studier av celler, befolkninger, intervensjoner og Mendelsk analyse tyder på at det kan være viktige effekter av vitamin D på kroppen som bidrar til minsket risiko for å få eller videreutvikle diabetes. Det skal understrekes at denne kunnskapen er på et ganske tidlig nivå i forskningen og at det er mange studier som ikke viser disse effektene.

product-image

Blood Sugar Test Kit

Visste du at over 14.000 personer i Norge får diabetes type 2 hver år? Måling av HbA1c er et viktig verktøy for diagnostisering, utredning og behandling av diabetes.

NOK 599,- Kjøp
product-image

Vitamin D Test Kit

Mangel kan gi tretthet, smerter i muskler og ledd, svekke beinvev og muskulatur i kroppen, samt føre til økt risiko for benskjørhet. Hvordan er nivået ditt?

NOK 599,- Kjøp

Videre lesning

  • Ekmekcioglu et al. 25-Hydroxyvitamin D status and risk for colorectal cancer and type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Int J Environ Res Publ Health 2017, 14, 127 org/10.3390/ijerph14020127
  • Heaney RP. Guidelines for optimizing design and analysis of clinical studies of nutrient effects. Nutr Rev 2014, 72, 48–54
  • Dawson-Hughes et al. Intratrial exposure to vitamin D and new-onset diabetes among adults with prediabetes: a secondary analysis from the vitamin D and type 2 diabetes (D2d) Study. Diabetes Care 2020, 43, 2916–22
  • Grant et al. Comparing the evidence from observational studies and randomized controlled trials for nonskeletal health effects of vitamin D. Nutrients 2022, 14, 3811. https://doi.org/10.3390/ nu14183811
  • Mendes et al. 1α,25-(OH)2 vitamin D3 prevents insulin resistance and regulates coordinated exocytosis and insulin secretion. J Nutr Biochem 2022, 99, 108864. https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2021.108864
  • Szymczak-Pajor et al. The molecular mechanisms by which vitamin D prevents insulin resistance and associated disorders. Int J Mol Sci 2020, 21, 6644; doi:10.3390/ijms21186644

Artikkelen er skrevet av CA Drevon.